Mobil VPN

By | February 10, 2020

I en mobil VPN sitter en VPN-server fortfarande vid kanten av företagsnätverket, vilket möjliggör säker tunnelåtkomst av autentiserade, auktoriserade VPN-klienter. Mobila VPN-tunnlar är dock inte knutna till fysiska IP-adresser. I stället är varje tunnel bunden till en logisk IP-adress. Den logiska IP-adressen fastnar på den mobila enheten oavsett var den kan ströva omkring. En effektiv mobil VPN ger kontinuerlig service till användarna och kan sömlöst växla över åtkomstteknik och flera offentliga och privata nätverk.

HÅRDVARA VPN