FAQ: Vad är vaping och är det säkert?

By | October 13, 2019

En mystisk vaping-relaterade sjukdom som har sjuknat mer än 1,000 personer och hävdade 18 liv har föranlett hälso-tjänstemän i hela landet för att råda allmänheten att omedelbart sluta använda elektroniska cigaretter. Alarmed lokala, statliga och nationella tjänstemän överväger strikta regler eller direkta förbud mot enheterna. Den snabba motreaktion har lämnat frågor om säkerheten för vaping. Vi försöker besvara några av de vanligaste frågorna om denna nya teknik som så snabbt har blivit ett världsomspännande kulturellt fenomen:

F: Vad är vaping?
A: vaping är inandning och utandning av vattenånga blandas med andra ämnen såsom nikotin eller marijuana olja.

F: Hur fungerar vaping?
A: det är egentligen bara elektricitet som rör sig genom en tråd. Vape pennor alla använder el från ett batteri för att omedelbart värma en liten spole av tråd som i sin tur värmer vaping vätska, omedelbart förvandla det till mycket fin dimma som inhaleras genom ett munstycke munstycke ansluten till värme kammaren. En stadig tillförsel av vätska matas stadigt in i kammaren från en liten tank som ofta kallas en patron.